Supervisie

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aan zien van zijn of haar werk. Het geeft zicht op welke situaties u problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe u er mee omgaat en welke alternatieven er zijn.

De supervisanten verkennen en herkennen vaste patronen en gaan opzoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen. Ze leren denken, voelen en doen op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

Duur en inhoud supervisie
Een supervisiereeks bestaat gemiddeld uit vijftien bijeenkomsten.

  • individueel 1 uur;
  • triade (2 personen) 1,5 uur;
  • groep (3 personen) 2 uur.

De bijeenkomsten zijn opgebouwd uit een combinatie van gesprekken en praktische oefeningen. Er wordt gewerkt aan de hand van reflectieverslagen en schriftelijke werkinbreng.