Coaching 

Tijdens individuele sessies brengen wij uw ontwikkelingsdoelen in kaart en krijgt u middelen aangereikt om competenties verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Ook is er een mogelijkheid om een trainingstraject te volgen. Dit traject kan eventueel worden aangevuld met individuele sessies.

Na een coachingtraject voelt u zich duidelijk competenter en ervaart u dat u optimaler kunt functioneren in het werk.

Duur en inhoud individuele coaching

Een coachingtraject bestaat uit minimaal vijf sessies. Tijdens het intakegesprek brengen we ontwikkelingsdoelen, knelpunten en de competenties in kaart gebracht. Zo bepalen we welke competenties nadere ontwikkeling behoeven.

Naast de regelmatige begeleidingsgesprekken vormen ook opdrachten voor uitwerking in de praktijk onderdeel van het traject. Nieuwe benaderingen worden direct getoetst aan de praktijk zodat effectiviteit direct ervaren kan worden.

We bereiden trajecten voor coaching indien nodig voor door middel van gesprekken met leidinggevenden en deelnemers. Hierdoor volgt een programma op maat, met individuele afstemming.