Jongerentherapie is psychotherapie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Wij gaan samen op zoek naar hoe de jongere effectiever om kan gaan met problemen of zorgen.

Duur van jongerentherapie
Jongerentherapie is een kortdurende therapie, gericht op het individu in een specifieke levensfase, met persoonlijke interne hulpbronnen en zelfhelend vermogen. De meeste jongeren hebben ongeveer acht tot tien sessies nodig.

Inhoud van de therapie
Het eerste gesprek is een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen. We proberen in overleg een werkvorm op maat te vinden. Die kan zich richten op veel praten, maar soms zijn dingen zo moeilijk in woorden uit te drukken dat er een andere vorm nodig is, bijvoorbeeld wandelen of werken met innerlijke beelden en/of creatieve vormen, zoals schrijven en muziek. Niets staat vast en alles is mogelijk.